hvalpsund banner velkommen

Der var engang...

Det er vores ønske, at samle så meget historie vi kan om Hvalpsund II, og publicere det her på siden. Så der skal til at graves i arkiverne...
Hvalpsund I
Hvalpsund I ved færgelejet i Hvalpsund 1956

Hvalpsunds II's historie

Kaldesignal: OZCS (Oscar Zebra Charlie Sierra) - B195

Bygget på Søren Larsen & Sønners Skibsværft A/S, Nykøbing Mors, Danmark, som nybygning nr. 120. Leveret i1961 til selskabet Sallingsund Færgefart.  Færgen er en standard-type for mindre danske "ø- og genvejsfærger" og er bygget af ege og bøgetræ. 
 
Navne:
Sallingsund (16. juni, 1961 - 15. september, 1980)
Hvalpsund (15. september, 1980 - )
 
Ruter og historie:
1961-1978:  Indsat på ruten Pinen – Plagen under navnet Sallingsund)
1978            Ved Sallingsundbroens åbning d. 29/5 oplagt ved lejerne i Plagen (Sallingsund, Mors)
1979            Solgt til Viborg Amtskommune (I/S Limfjordens Rederi), Viborg.
1980            Omdøbt til ”Hvalpsund”. I fart Hvalpsund – Sundsøre.
1980-2006:  Sejler sidste tur på overfarten d. 31/1-2006
2006            Solgt til privat
2008            December på Ring Andersens værft i Svendborg
2008            December solgt til privat
2012            April solgt til Møller & Hughes - privat eje

  
Lidt fra Sallingsund Færgefart A/S' driftsprotokoller om M/F Sallingsund (IV) alias den senere M/F Hvalpsund (II): venligst leveret af Anders Riis, www.omtanke.dk
 
M/F Sallingsund blev første gang sat i drift 18. juni 1961, men åbenbart har starten ikke været helt vellykket, for mens nye færger ellers straks gik ind i trafik hver eneste dag, måtte M/F Pinen afløse M/F Sallingsund i dagene 19.-23. juni 1961, hvorefter M/F Sallingsund atter sejlede fra 24. juni 1961, og stort set hver eneste dag resten af året. (Faktisk hver eneste dag bortset fra 12 dage i november 1961). Normalt var to af de dengang tre færger på overfarten "på arbejde", mens den tredje lå som reserve.
M/F Sallingsund var en rigtig slider: I 1962 var den på job 350 af årets dage, i 1963 353 dage og i 1964, efter at overfartens nye 4. færge, Legind Bjerge, blev leveret i forsommeren, fortsat 339 dage. De travle sommermåneder bød på 2000 enkeltture Pinen-Plagen - eller omvendt - for hver af de nyere færger, med en gennemsnitsbelægning i juli måned på syv personbiler og - i snit hver anden gang - én lastbil eller bus på vogndækket. Der findes ikke statistik for hver enkelt færges overførsel, men vi ved, hvor mange dage hver enkelt færge var i trafik på en måned, og hvor mange biler, hvor mange ture, hvor mange passagerer osv der blev overført i månedens løb. Bare hen over vogndækket på jeres færge rullede i juli 1964 ca. 14.000 personbiler/varevogne plus ca. 900 tunge køretøjer (bus/lastbil/lastvognstog)!
 
Torsdag den 15. december 1966 var nær blevet enden på det hele for M/F Sallingsund.
Uddrag af søforhør fredag 16. december 1966 i Nykøbing Mors:
"15. december 1966, Kl. ca. 0605, da M/F Sallingsund lå fortøjet ved færgestedet Plagen, startedes hovedmotoren og lysmaskinen. Kl. ca. 0610 konstateredes kraftig røgudvikling i motorrummet. En undersøgelse viste, at det brændte under dørkpladerne, hvorfor brandvæsen fra land blev tilkaldt. Hovedmotoren blev standset, hvorefter motorrummet blev lukket til. Kort efter ankom brandvæsenet, og efter kort tids forløb var branden slukket."
 
Forhørsreferatet er tørt beskrivende, men bagefter viste det sig, at færgen havde fået så store skader i skrogét ved branden, at en langvarig og bekostelig reparation på Søren Larsens værft var nødvendig. Selv om reparationen blev udført som hasterarbejde, kunne M/F Sallingsund først sættes i drift igen søndag den 5. marts 1967 - efter to måneder og 20 dage på værft!

M/F Hvalpsund på vej ud af lejet, 5. april 2003. Foto: Anders Riis, www.omtanke.dk
HVALPSUND1961-01
Søndage i juli var trafikken på Hvalpsund-overfarten i begyndelsen af "nullerne" så stor, at man lånte Fur-overfartens reserve "Stenøre" og sejlede med to færger Hvalpsund-Sundsøre. Her mødes de to færger midtvejs søndag den 13. juli 2004: Foto og tekst af Anders Riis, www.omtanke.dk.
F-0945

F-12805
Fuglelivet trives på Sundsøre med skarv, måger og terner en septemberdag i frisk blæst - og den lange odde 
synes næsten at nå hele vejen over sundet. Men det er optikkens synsbedrag; M/F Hvalpsund har som sædvanlig 12-13 minutters sejltid, og dækket fuldt af biler. Foto 3. september 2005: Anders Riis, www.omtanke.dk.